Alternatief: Fiets- en voetgangerstunnels met een fly-over voor de busbaan

Dit alternatief is geformuleerd vanuit de Grunobuurt.

Er worden fiets- en voetgangerstunnels aangelegd aan beide zijden van de spoorwegovergang. De spoorwegovergang blijft bestaan voor autoverkeer. De kruising van busbaan en Paterswoldseweg wordt ongelijkvloers d.m.v. een fly-over voor de bussen.

Veronderstellingen:

 • Door kortere tunnels voor fietsers en voetgangers ontstaat er ruimte om de huidige aansluitingen van Niemeyerstraat en Koeriersterweg op de Paterswoldseweg te handhaven.
 • De veiligheid op de spoorwegovergang wordt gewaarborgd door tunnels voor fietsers en voetgangers.
 • Kostenbesparing door minder ingrijpende herinrichting
 • Kostenbesparing inzetbaar voor veiliger maken van spoorwegovergang en busbaan Peizerweg

Voordelen:

 • Geen vergaande aanpassingen voor Kleine Badstraat en Badhuisplein
 • Geen nieuw aan te leggen ontsluitingsweg voor Laanhuizen door Grunobuurt
 • Spoorwegovergang behoudt zijn belangrijke functie als “verkeersregelaar” van autoverkeer (sluisfunctie, te vergelijken met een verkeerslicht) en hierdoor blijven Paterswoldseweg en zijstraten juist veiliger en toegankelijk voor wijkverkeer
 • Geen herinrichting of extra verkeerslichten Paterswoldseweg nodig
 • Fly-over busbaan zorgt voor goede en veilige doorstroming openbaar vervoer
 • Geen noodzaak om het huizenblok aan de Paterswoldseweg ten zuiden van de spoorwegovergang af te breken.

Punten voor nader onderzoek:

 • De wachttijd op de spoorwegovergang voor auto’s.