Alternatieven

Tijdens de presentatie van ProRail in november 2013 en op bijeenkomsten van het Buurtinitiatief daarna, zijn verschillende alternatieven geformuleerd. Geen van deze alternatieven is, voor zover wij weten, serieus onderzocht door de gemeente Groningen of ProRail.

Het Buurtinitiatief Tunnel Paterwoldseweg kiest niet voor één van de alternatieven. Wij vragen alleen aan de gemeente Groningen en ProRail om alternatieven die voldoen aan onze minimale criteria serieus te onderzoeken.

De minimale criteria waarop wij plannen voor een tunnel beoordelen zijn de volgende:

1. Geen aantasting van het Badhuisplein
2. Geen extra autoverkeer door de wijken
3. Goede en veilige ontsluiting van de wijken
4. Behoud van parkeergelegenheid

Het plan dat ProRail presenteerde in november 2013 voldoet aan geen van deze criteria, zo kunt u lezen op de pagina’s Bezwaren en Bezwaren vanuit de Badstratenbuurt.

Volgens ons is een oplossing zonder een zogenaamde ventweg voorlangs de Coop ondenkbaar. Bij het bedenken van alternatieven gaat het er met name om hoe ruimte voor zo’n ventweg kan worden gemaakt.

Dit zijn enkele alternatieven die genoemd zijn en waarin ruimte is opgenomen voor een ventweg.

  1. Een tunnel alleen voor fietsers en voetgangers
  2. Een fietstunnel en een eenrichtingstunnel voor auto’s
  3. Een autotunnel en een aparte fietstunnel
  4. Een oplossing met grond van bedrijven
  5. Twee fietstunnels en een fly-over voor de busbaan