Bezwaren

Wat zijn onze voornaamste bezwaren tegen de huidige plannen van ProRail en de gemeente Groningen?

1. Het woon – en leefklimaat in de omliggende straten en wijken wordt aangetast.

Het kruispunt Niemeyerstraat – Paterswoldseweg verdwijnt. De dagelijkse stroom auto’s van en naar het parkeerterrein van Niemeyer, de bevoorrading van de Coop, al het verkeer wordt volgens de huidige plannen geleid over het Badhuisplein en door de Kleine Badstraat. Lees bezwaren vanuit de Badstratenbuurt voor een toelichting.

De ontsluiting van de wijk Laanhuizen gaat aanzienlijk achteruit door het verdwijnen van het kruispunt Koeriersterweg – Paterswoldseweg.

De Grunobuurt krijgt te maken met sloop van een viertal huizen en een klein appartementencomplex aan de Paterswoldseweg bij de spoorwegovergang en met extra verkeersoverlast van de ontsluitingsweg voor Laanhuizen die op die plek zou moeten worden aangelegd.

2. Alternatieven worden niet serieus onderzocht.

Tijdens de presentatie van de plannen van ProRail in november zijn door bewoners verschillende alternatieven aangedragen, waarop alleen maar werd geantwoord ‘dat hebben we niet onderzocht’. Dit is wat wij een tunnelvisie noemen.

Het lijkt erop dat bij deze grote ingreep alles in de omgeving (verkeerstromen, bedrijventerreinen etc.) moet blijven wat het was, behalve het woon- en leefklimaat van de bewoners. Wij draaien op voor de negatieve gevolgen van de aanleg van een tunnel, als de huidige plannen worden doorgedrukt.

Bovendien lijkt het erop dat de gemeenteraad deels buiten spel wordt gezet, doordat  alternatieven niet serieus worden onderzocht en aan de gemeenteraad worden gepresenteerd. Het verschil tussen de zogenaamde alternatieven A en B in het plan van ProRail doet denken aan dat tussen lood en oud ijzer.