Brief aan B&W over de gepresenteerde plannen

Op 26 juni heeft het Buurtinitiatief Tunnel Paterswoldseweg een brief gestuurd aan het College van B&W met een reactie op de herziene plannen voor een tunnel in de Paterswoldseweg. In de brief worden een aantal vragen gesteld naar aanleiding van de herziene plannen. De vragen betreffen o.a.

  • Eerder gestelde vragen over nut en noodzaak van een tunnel die nog steeds niet beantwoord zijn.
  • Twijfels over de veiligheid van het kruispunt tunneltrac√©, Kleine Badstraat en de nieuwe ventweg.
  • Onduidelijkheid over maatregelen om de overlast te beperken gedurende de bouw van de tunnel.

Lees de volledige tekst van de brief aan B&W.