Brief aan raadsfracties 23 december 2013

Vandaag 23 december 2013 heeft het Buurtinitiatief Tunnel Paterwoldseweg deze brief gestuurd aan alle fracties van de gemeenteraad. De brief is ondertekend door 45 buurtbewoners. Het is geen handtekeningenactie, maar als u het initiatief wilt ondersteunen, dan kunt u dat doen via het contactformulier.

Op woensdag 13 november bezochten wij de informatiebijeenkomst van de gemeente Groningen en Prorail over de voorgenomen ondertunneling van de Paterswoldseweg. Op zich juichen wij als buurtbewoners natuurlijk toe dat nagedacht wordt over een veiligere verkeerssituatie bij de spoorwegovergang. Wij zijn echter van mening dat de gepresenteerde plannen daar absoluut niet aan zullen bijdragen. Sterker, de verkeersveiligheid in de vier wijken rondom de overgang zal ernstig verslechteren.

Wij zijn onaangenaam verrast door de grootte van het voorgenomen project en de gigantische impact die het zal hebben op de omgeving. De toegenomen verkeersdruk in de omliggende woonwijken en de slechte bereikbaarheid van de Paterswoldseweg vanuit deze wijken zullen hun tol gaan eisen. Ook de leefbaarheid van de wijken zal fors worden aangetast.

Tijdens de bijeenkomst is keer op keer gebleken dat de plannen onvoldoende zijn doordacht . Veel consequenties blijken niet goed te zijn overwogen. Het lijkt ons dan ook zeer de vraag of het toch al enorme investeringsbedrag van 30 miljoen euro voldoende zal zijn om uiteindelijk tot een situatie te komen die wat betreft veiligheid en leefbaarheid acceptabel is.

Gelukkig werden vanuit bewoners ook enkele aanpassingen voorgesteld die aanzienlijk minder ingrijpend zijn. Dit kan leiden tot minder kosten en acceptabeler consequenties. U zult waarschijnlijk twee uitgewerkte plannen aangeboden krijgen. Weet dus dat er alternatieven bestaan die zeer de moeite waard zijn om uit te werken.

Het project is nog niet toe aan besluitvorming. Toch willen wij u nu al oproepen deze plannen komende tijd uiterst kritisch te volgen . Wij verzoeken u met klem om na te gaan of de aangeboden plannen werkelijk noodzakelijk zijn en of het echt om optimale oplossingen gaat die kunnen rekenen op draagvlak in de wijken.

Wij willen u van harte uitnodigen om op korte termijn samen met buurtbewoners ter plaatse te komen kijken. Wij zullen u graag de consequenties van de plannen toelichten, evenals de alternatieven die vanuit de buurten zijn aangedragen. Hierover zullen wij op korte termijn contact met u opnemen.