Drie onverenigbare uitgangspunten

Vandaag buigt de raadscommissie Beheer en Verkeer zich voor het eerst over het plan voor een tunnel, dit naar aanleiding van een brief van B&W van december 2013. De brief is te vinden in het tunneldossier op de website van de buurtvereniging Badstratenbuurt.

Voor ons aanleiding om het probleem nog eens in hoofdlijnen te formuleren en om een gebeurtenis van lang geleden te belichten.

Een jaar geleden is aan ProRail opdracht gegeven voor het ontwerpen van een tunnel. Daarbij hebben gemeente en provincie twee uitgangspunten meegegeven:

  1. Maak een tunnel voor alle verkeer
  2. Gebruik het huidige tracee van de Paterswoldseweg

Een derde uitgangspunt lijkt vergeten. Het uitgangspunt van leefbare woonwijken.

Het probleem is: deze 3 uitgangspunten zijn volgens ons niet verenigbaar. Zodra een van de drie uitgangspunten vervalt, ontstaat een mogelijke oplossing. Het plan van ProRail is daarvan een voorbeeld, daarin is het uitgangspunt van leefbaarheid terzijde geschoven.

Wij stellen een andere prioriteit voor: ga allereerst uit van leefbare wijken

Dat betekent dat een van de twee andere uitgangspunten moet worden herzien.

Dit politieke probleem komt voort uit een technisch gegeven dat misschien aanvankelijk over het hoofd is gezien. Dat is: een tunnel kost meer ruimte dan een spoorwegovergang. En die ruimte heeft de gemeente nu juist beperkt door de handhaving van een grote productielocatie op deze plek, in vogelvlucht 1000 meter vanaf het Stadhuis. Het is de laatste rokende fabriekspijp nabij de binnenstad. De toenmalige gemeenteraad heeft op 29 januari 1973 besloten dat Niemeyer op de huidige locatie moest blijven en zelfs mocht uitbreiden ten koste van de Piet Heinstraat. Onze buren van destijds.

Wij vragen niet om een heropening van een discussie van 40 jaar geleden. Wij vragen ook niet om het vertrek van Niemeyer. Wij vragen wel om bezinning op de gevolgen van keuzes die de gemeente in het verleden heeft gemaakt. Als een productielocatie op deze plek gehandhaafd is en moet blijven, dan heeft dat gevolgen voor de ruimte die beschikbaar is voor verkeersoplossingen. Dan moet het uitgangspunt van een tunnel voor alle verkeer op deze plek worden herzien.

Kortom: wij vragen om een ruimere blik. Grijp deze gelegenheid aan om het grondgebruik en de verkeerscirculatie in het zuidwestelijk stadsdeel opnieuw te bezien.