Alternatief: een autotunnel en een aparte fietstunnel

Dit alternatief is geformuleerd door Arthur Kamminga, zie het artikel op dichtbij.nl

Veronderstellingen:

  • Door het versmallen van de tunnel tot twee rijbanen voor auto’s plus een voetpad komt er ruimte vrij voor een ventweg voorlangs de Coop.
  • Een aparte fietstunnel in het verlengde van de Marwixkade kan de functie van de Paterswoldseweg als Noord-Zuid fietsroute overnemen.
  • Niemeyer stelt grond beschikbaar om de bereikbaarheid van het eigen parkeerterrein te realiseren.
  • Het aanleggen van een aparte ondiepe fietstunnel is financieel haalbaar.

Voordelen:

  • Minder ingrijpend voor Badhuisplein en Kleine Badstraat.
  • Een doorgaande fietsroute langs de westzijde van het Hoornse Diep.

Punten voor nader onderzoek:

  • Het doorgaande Noord-Zuid fietsverkeer komend vanaf de Westerhaven en de Eendrachtskade moet een oversteek maken om terecht te komen op de nieuwe fietsroute langs het Hoornse Diep.
  • De bevoorradingsvrachtwagens van Coop hebben niet veel ruimte.