Alternatief: een fietstunnel en een eenrichtingstunnel voor auto’s

Dit alternatief is geopperd voor als Een tunnel alleen voor fietsers en voetgangers een te grote beperking oplevert voor het autoverkeer over de Paterswoldseweg.

Veronderstellingen:

  • De Paterswoldseweg moet in noordelijke richting open blijven voor auto’s om de bereikbaarheid van de parkeergarage Westerhaven te handhaven.
  • Voor de andere richting bestaat die behoefte niet, het verkeer verlaat de parkeergarage ook nu al in Noordelijke richting en dan via de A-weg.
  • Door het laten vervallen van een rijbaan komt ruimte vrij voor een ventweg voorlangs de Coop, waardoor de Niemeyerstraat zijn huidige functie kan blijven behouden.

Voordelen:

  • Minder autoverkeer over de Paterwoldseweg en dus een betere veiligheid en luchtkwaliteit vergeleken met de de plannen van ProRail
  • Waarschijnlijk goedkoper
  • Ten zuiden van het spoor is meer ruimte voor het realiseren van een goede ontsluiting van Laanhuizen en Grunobuurt.

Punten voor nader onderzoek:

  • Minder goede ontsluiting van de Badstratenbuurt in zuidelijke richting vergeleken met de huidige situatie.
  • Vergeleken met het een tunnel alleen voor fietsers en voetgangers is er minder ruimte om een goede oplossing voor het kruispunt Niemeyerstraat – Paterswoldseweg te realiseren.