Alternatief: een oplossing met grond van bedrijven

Door enkele buurtbewoners zijn alternatieven voor een volledige tunnel aangedragen, waarbij ook in meerdere of mindere mate grond wordt betrokken van bedrijven in de omgeving. Met name Niemeyer en NS – ProRail zijn grondbezitters met een belang bij een goede oplossing en behoud van een goede verstandhouding met buurtbewoners.

Veronderstellingen:

  • De bedrijven zijn bereid of kunnen ertoe worden bewogen om grond te verkopen aan de gemeente.
  • Er ontstaat voldoende ruimte voor een ventweg voorlangs de Coop.

Voordelen:

  • Met name ten noorden van het spoor ontstaat meer ruimte voor het oplossen van knelpunten in het plan van ProRail.

Punten voor nader onderzoek:

  • De ontsluiting van Laanhuizen en Grunobuurt blijft gecompliceerd.
  • De aansluiting van de Badstratenbuurt op de Paterswoldseweg blijft gecompliceerd.