Alternatief: een tunnel alleen voor fietsers en voetgangers

Dit alternatief is geopperd door enkele buurtbewoners.

Veronderstellingen:

  • De Paterswoldseweg hoeft geen doorgaande Noord-Zuid verbinding voor auto’s te zijn, die functie hoort te liggen bij de Ring en bij het Emmaviaduct.
  • De tunnel is niet nodig voor ontsluiting van de omliggende wijken voor auto’s.
  • De Paterswoldseweg is wel een belangrijke Noord-Zuid verbinding voor fietsers.
  • Een fietstunnel geeft ruimte voor een ventweg voorlangs de Coop die doorloopt tot aan het spoor, waardoor de Niemeyerstraat zijn huidige functie kan blijven behouden.
  • Het stuk van de ventweg tussen Niemeyerstraat en spoor biedt ruimte voor parkeerplaatsen en voor manoevreerruimte voor de bevoorradingsvrachtwagens van de Coop die achterwaarts indraaien in de Niemeyerstraat.

Voordelen:

  • Goedkoper en minder ingrijpend voor de aanliggende wijken dan het plan van ProRail.
  • Verbetering van de verkeersveiligheid en de luchtkwaliteit in de aanliggende wijken.
  • De Paterswoldseweg wordt een betere Noord-Zuid verbinding voor fietsers.

Punten voor nader onderzoek:

  • Winkels en bedrijven in de aanliggende wijken worden minder goed bereikbaar voor auto’s.
  • De ontsluiting van de aanliggende wijken gaat achteruit. Vanuit Laanhuizen en Grunobuurt kun je niet meer noorwaarts met de auto, vanuit de Badstratenbuurt niet meer zuidwaarts.