Geslaagde bijeenkomst Tunnelthee en Lariekoek

De informele bijeenkomst Tunnelthee en Lariekoek is afgelopen zaterdag 12 april 2014 druk bezocht door buurtbewoners. Met in de ene hand een kop tunnelthee, koffiedik of een glas gemeentepils en in de andere hand een stuk lariekoek of een dwarsligger werden de laatste nieuwtjes en ideeën uitgewisseld.

Nut en noodzaak

De vier criteria waarmee we alternatieven voor de in november 2013 gepresenteerde tunnel beoordelen ondervonden brede instemming van de bezoekers. Wel is er bij veel buurtbewoners twijfel over nut en noodzaak van een tunnel voor alle verkeer. In het verslag van de bijeenkomst op 4 maart j.l. schreven we daar al over. De resultaten van de verkeerstelling van 13 februari j.l. bevestigden het vermoeden van een aantal aanwezigen dat niet alle gegevens en beweringen waarmee nut en noodzaak van een tunnel zijn onderbouwd, overeind blijven bij nader onderzoek.

Zorgen

Met name oudere buurtbewoners zijn bezorgd over de gevolgen van (de bouw van) een tunnel voor hun bewegingsvrijheid. Is bijvoorbeeld de bushalte aan de overkant van het spoor straks nog wel bereikbaar zonder trappen of een grote omweg?

Veiligheid is een zorg die vaak werd genoemd. Veiligheid van de kruispunten van de Paterswoldseweg met Niemeyerstraat (ventweg) en Kleine Badstraat. Maar ook een veilige oplossing voor het laden, lossen en het aan- en afrijden van de vrachtwagens van Coop.

Twijfels over afstemming

Een ander punt waarover tijfels werden geuit is de afstemming van de verschillende projecten in de stad. Zo wordt er vanwege de bouw van de tunnel een tijdelijk viaduct voor de bussen aangelegd over de Paterswoldseweg en over het kanaal. Maar aan de overkant van het kanaal, Stationsgebied Zuid, is er op dat moment nog niks klaar. Het spreekt vanzelf dat projecten zoals de Zuidelijke Ringweg en de tunnel Paterswoldseweg beter niet gelijktijdig kunnen worden uitgevoerd. Maar waarom de tunnel persé klaar moet zijn voordat de werkzaamheden aan de Ringweg beginnen is nog steeds niet duidelijk, zeker nu gegevens in de risicoanalyse van de spoorwegovergang, bijvoorbeeld het aantal auto’s, niet blijken te kloppen. Ook het beweerde belang van een tunnel voor de doorstroming van het autoverkeer op de Paterswoldseweg is nog steeds niet onderbouwd en verhelderd.

Resultaat

Een niet onbelangrijk resultaat van de bijeenkomst in het Badhuis was de opbrengst van de vele gulle giften van buurtbewoners, waarmee we een groot deel van de kosten van drukwerk en website kunnen dekken.