Overleg bewoners Badstratenbuurt

Donderdag 12 december 2013 hebben een twintigtal verontruste bewoners van de Badstratenbuurt overlegd over de plannen van ProRail en de gemeente Groningen om ten koste van ons woon- en leefklimaat een tunnel aan te leggen ter vervanging van de spoorwegovergang Paterswoldseweg.

Als eerste actie is besloten tot het sturen van een brief aan alle fracties in de gemeenteraad, ondertekend door alle aanwezigen en enkele buurtbewoners die verhinderd waren.