Persbericht Buurtinitiatief Tunnel Paterswoldseweg

Buurtinitiatief Paterswoldseweg vraagt aandacht voor gevolgen tunnel

Op uitnodiging van het Buurtinitiatief Tunnel Paterswoldseweg hebben acht van de tien fracties in de Groninger gemeenteraad zich afgelopen week op de hoogte gesteld van de situatie rond de spoorwegovergang Paterswoldseweg. Elke fractie reageerde verrast en verontrust op de negatieve gevolgen van het tunnelplan van ProRail voor de leefbaarheid van de omliggende wijken. De informatie die de raadsfracties van het buurtinitiatief ontvingen hadden ze tot dusver nog niet gekregen van ProRail en ook niet van de verantwoordelijke wethouder.

Aanleiding voor de uitnodiging van het buurtinitiatief waren de plannen voor een ondertunneling van de Paterswoldseweg die op 13 november 2013 zijn gepresenteerd door ProRail en de gemeente Groningen. Tijdens een goed bezochte informatieavond maakten diverse buurtbewoners hun ongenoegen over de plannen kenbaar. Zij maken zich grote zorgen vanwege de vele haken en ogen aan de gepresenteerde varianten. Zo werd duidelijk dat ProRail een in haar ogen onveilige situatie bij de spoorwegovergang Paterswoldseweg wil oplossen ten koste van veiligheid en leefbaarheid in de omringende buurten.

Een aantal bewoners is het buurtinitiatief gestart om ProRail en gemeente ertoe te bewegen de plannen aan te passen. Voorwaarden waaraan een tunnelplan moet voldoen zijn een veilige ontsluiting van de wijken, geen aantasting van groen zoals op het karakteristieke Badhuisplein, geen extra verkeersdruk in de wijken en behoud van parkeergelegenheid. In de huidige plannen van ProRail en gemeente wordt aan geen van deze voorwaarden voldaan.

Het buurtinitiatief verwacht van de politiek dat deze haar verantwoordelijkheid neemt en eist van ProRail en gemeentebestuur dat zij komen met een goed afgewogen inpassing van een tunnel in het stadsbeeld.

Bijlage: presentatie voor de raadsfracties (PDF 3MB)