Projectgroep informeert bewoners over nut en noodzaak

Op een drukbezochte voorlichtingsavond gister in het Willem Lodewijk Gymnasium kregen 150 bewoners van de omliggende wijken informatie over nut en noodzaak van de Tunnel Paterswoldseweg. Uit de reacties na afloop bleek dat vele aanwezigen allerminst zijn overtuigd van nut en noodzaak van een tunnel. Nu is het ook een ingewikkeld verhaal. Het valt de organisatoren van de avond en de medewerkers van ProRail, gemeente en provincie  die de informatiestands bemanden in ieder geval te prijzen dat ze de moeite hebben genomen om dat verhaal toe te lichten.

Waarom is het zo ingewikkeld? Dit werd toegelicht door Daniël Koelikamp, namens de provincie lid van de projectgroep Paterswoldseweg.

Presentatie projectgroep

Allereerst spelen er vier grote projecten een rol in het plan voor een tunnel. Dat zijn:

  1. ESGL: de extra sneltrein Groningen – Leeuwarden
  2. Spoorknoop: treinen laten doorrijden, bijvoorbeeld van Delfzijl naar Veendam
  3. HOV-west: het doortrekken van de busbaan langs het spoor naar de zuidkant van het station
  4. Doorstroming op de Paterswoldseweg, belangrijk tijdens de ombouw van de Zuidelijke Ringweg

Vervolgens werd toegelicht waarom er is gekozen voor een tunnel voor de Paterwoldseweg en niet voor de Peizerweg, waar in het verleden meer dodelijke ongevallen zijn gebeurd. Ook dit bleek niet zo simpel, anders dan bijvoorbeeld de wethouder suggereerde tijdens de raadscommissie van 12 februari 2014 (“Kijk maar in de risicoanalyse, helemaal rood”). Er hebben 5 criteria een rol gespeeld bij de keuze voor de Paterswoldseweg.

  1. Overwegveiligheid (“Er gebeuren regelmatig ongelukken” zo werd gezegd)
  2. Doorstroming, de Paterswoldseweg heeft volgens de projectgroep een grote functie als ontsluitingsweg van en naar het centrum, zowel tijdens de ombouw van de Zuidelijke Ringweg als daarna.
  3. Inpassing. Een tunnel bij de Peizerweg is lastig i.v.m. de bocht in de Peizerweg, de aansluiting op de ringweg en de busbaan en daardoor duurder.
  4. Toekomstvastheid, bijvoorbeeld een fietstunnel zou wel een oplossing voor nu kunnen zijn, maar niet voor 30-50 jaar, zo werd gezegd.
  5. De combinatie met een ongelijkvloerse kruising van de busbaan met de Paterswoldseweg.

Het is dus allemaal niet zo simpel. Er is niet één doorslaggevend argument voor de tunnel Paterwoldseweg, het is een combinatie van afwegingen.

Tot zover de korte weergave van de presentatie van Daniël Koelikamp.

Commentaar van het buurtinitatief Tunnel Paterswoldseweg

Wat opvalt is dat er nog steeds niet verder wordt gekeken dan een tunnel lang is. Eerder noemden we dit al tunnelvisie. We stippen enkele punten aan.

Doorstroming

Dit was gisteravond een veel gebruikt argument. Voor fietsers betekent een tunnel inderdaad verbetering van de doorstroming. Maar voor auto’s? Na het passeren van de tunnel sluiten die aan in de wachtrij voor het volgende stoplicht. Opvallend is verder dat de gemeente de effecten van een tunnel voor de doorstroming op de Paterwoldseweg, bijvoorbeeld de rijtijd van het Overwinningsplein naar de Westerhaven, niet heeft berekend. Waarop is dan het besluit van B&W voor een tunnel voor alle verkeer gebaseerd? Geloof? Hoop?
Welke politieke partij gaat hier vragen over stellen?

Veiligheid

Spoorwegveiligheid wordt als criterium benoemd, maar veiligheid van woonwijken en kruispunten niet. De risicoanalyse die is gehanteerd roept vragen op. Zo wordt uitgegaan van cijfers die niet kunnen kloppen, bijvoorbeeld 11.500 motorvoertuigen per dag die de spoorwegovergang zouden passeren. Wij denken dat dit aantal in werkelijkheid beneden de 4000 ligt. Dit roept ook de vraag op waarop de gemeente de bewering stoelt dat de Paterswoldseweg een belangrijke functie heeft als ontsluitingsweg voor auto’s van en naar het centrum. Droom? Visioen?
Welke politieke partij gaat hier vragen over stellen?

 

Wordt vervolgd.