Reacties van raadsfracties 2 januari 2014

De brief van het Buurtinitiatief, waarin we onze verontrusting uitspreken over de huidige plannen, heeft al een aantal reacties opgeleverd.

CDA, Christen Unie en de Stadspartij tonen interesse in de problemen waarvoor we in de brief aandacht vragen. Binnenkort volgt nader overleg.

We wachten nog op een reactie van de overige partijen.

Wordt vervolgd.