Resultaten verkeerstellingen

Onlangs publiceerde de gemeente de conceptrapportage van de verkeerstellingen die op 13 februari zijn verricht in de omgeving van de Paterswoldseweg en de Peizerweg. De resultaten in de conceptrapportage werpen nieuw licht op enkele gegevens en beweringen waarmee nut en noodzaak van een tunnel ter vervanging van de spoorwegovergang Paterswoldseweg zijn onderbouwd door gemeente en provincie.

Wij trekken alvast twee conclusies.

1. Het aantal auto’s op de spoorwegovergang Paterswoldseweg is veel lager dan gedacht

In de riscoanalyse van ProRail, die in de argumentatie van de gemeente en de provincie een belangrijke rol speelt, blijkt het aantal auto’s dat de spoorwegovergang Paterswoldseweg per etmaal passeert fors overdreven. Op pagina 27 van die analyse, de pagina waarmee wethouder Joost van Keulen zwaaide tijdens de raadscommissie van 12 februari, toen hem gevraagd werd waarom de tunnel zo urgent is, staat dat per etmaal 11.500 motorvoertuigen de spoorwegovergang Paterswoldseweg passeren. De verkeerstellingen wijzen uit dat dit niet kan kloppen. In de 4 spitsuren waarop is geteld zijn 1600 motorvoertuigen geturfd op de spoorwegovergang. Wij denken dat bij vermenigvuldiging met een factor 2 tot 2,5 een realistische raming kan worden gemaakt voor het aantal per etmaal. Dat betekent maximaal 4000 motorvoertuigen per etmaal.

2. De Paterswoldse weg heeft geen grote functie als autoroute naar het centrum

Het tegendeel (‘een grote functie’) werd beweerd door DaniĆ«l Koelikamp van de Provincie Groningen tijdens de bijeenkomst op 4 maart 2014 in het Willem Lodewijk Gymnasium. Die bewering wordt, voor zover wij kunnen beoordelen, niet ondersteund door de resultaten van de verkeerstellingen. De route naar het centrum via de Paterswoldseweg leidt naar de Eelderbrug. Vanuit drie richtingen, Eendrachtskade ZZ, Paterswoldseweg en Eeldersingel, kunnen auto’s daar noordwaarts de Eelderbrug oprijden en daarna rechtdoor naar de Westerhaven of linksaf naar de Eendrachtkade NZ. Tijdens de spitsuren waarop geteld is komt 26% van die auto’s vanaf de Paterswoldseweg. Dat valt moeilijk te rijmen met de bewering dat de Paterswoldseweg een ‘grote functie’ heeft als autoroute naar het centrum. Hooguit zou men kunnen beweren dat de Paterswoldseweg een secundaire autoroute is naar het westelijk deel van het centrum. De Eeldersingel speelt de rol van belangrijke auto route, zo blijkt uit de tellingen: 64% van de auto’s die de Eelderbrug oprijden komt daar vandaan.

Dit levert twee vraagtekens op die we plaatsen naast het huidige plan en de huidige planning.

  • Waarom een tunnel voor alle verkeer?
  • Waarom is er zo’n haast?

Wij zijn benieuwd welke conclusies gemeente en provincie trekken uit de nieuwe gegevens.